Voor particulieren

 

Als particulier neemt u gedurende het leven tal van financiële beslissingen. 

U koopt een huis, trouwt of gaat samenwonen, krijgt kinderen, verandert van baan, gaat als zelfstandige aan de slag, misschien belandt u in een echtscheiding, wordt u ontslagen of ontvangt u een erfenis. Voortdurend staat u voor beslissingen met vaak langdurige consequenties.

KesCo beschikt over de expertise en adviseert en begeleidt u.

 

 

Financiële beslissingen

Arbeidsongeschiktheids- en overlijdensrisico
Pensioenopbouw
Eigen huis en hypotheek
Ontslagvergoeding
Belastingaangiften
Met pensioen
Estate planning
Echtscheidingsbemiddeling
 
 
 

Arbeidsongeschiktheids- en overlijdensrisico

Als werknemer bent u verzekerd voor de WIA. Misschien heeft u via uw werkgever een aanvullende verzekering afgesloten. Maar hoe verandert uw inkomen concreet als u arbeidsongeschikt zou raken?
En wat betekent het voor uw gezin als u of uw partner zou komen te overlijden? Voldoen huwelijksvoorwaarden, testament, overlijdensrisicoverzekeringen, partner- en/of wezenpensioen aan uw doelstellingen?
KesCo brengt de huidige regelingen in kaart en geeft u gedegen advies.
 
 

Pensioenopbouw

Een werknemer werkt niet meer levenslang voor hetzelfde bedrijf.
Frequente wisselingen van werkgever leiden tot pensioenbreuk. Wat zijn de fiscale mogelijkheden? Wat levert het hoogste rendement?
Wilt u eerder stoppen met werken en vraagt u zich af of dat kan?
Hoeveel pensioen heeft u nodig rekening houdend met opgebouwd vermogen en een nog te verwachten erfenis?
KesCo inventariseert de reeds opgebouwde voorzieningen en maakt een toekomstplan.
 
 

Eigen huis en hypotheek

Heeft u een huis gekocht en vraagt u zich af welke hypotheek het beste past bij uw persoonlijke situatie, dan kan KesCo u als onafhankelijk partij adviseren over leningsvorm, rentevastperiode, aflossingsfaciliteiten, en eventuele overlijdensrisicoverzekeringen.  U kunt dan gedegen voorbereid op zoek naar de financier die voor u de gewenste financieringsconstructie kan bieden.
Hetzelfde geldt bij een verbouwing of oversluiten van de hypotheek.
 
 

Ontslagvergoeding

Fiscale mogelijkheden in de uitkering zijn steeds verder ingeperkt.
Een uitkering ineens verlangt ook aandacht: hoe het bedrag optimaal in te zetten in uw persoonlijke financiën?
 
 

Belastingaangiften

KesCo kan tevens uw belastingaangiften verzorgen. Dan komt direct naar voren of uw financiën fiscaal optimaal geregeld zijn.
 
 

Bijna met pensioen

Aan de vooravond van het pensioen ontbreekt vaak inzicht in de persoonlijke financiën. Hoe ziet uw inkomen eruit na pensioen?
KesCo kan u begeleiden en adviseren aangaande
  • scheppen van inzicht in het inkomen na pensioendatum
  • advies over optimale structurering en planning van inkomen en vermogen
  • advies over optimale benutting van opgebouwd lijfrentekapitaal

 

Estate planning

Tijdens het leven kunt u beslissen over de wijze waarop uw nalatenschap moet worden verdeeld.
U wilt uw nabestaanden verzorgd achterlaten. Wat is er nodig? Voldoen de huwelijksvoorwaarden en het testament rekening houdend met lopende overlijdensrisicoverzekeringen?
Wilt u al tijdens het leven vermogen overdragen aan uw kinderen? Fiscaal misschien aantrekkelijk, maar onder voorwaarden. Hoe uw kinderen te begeleiden?
 
  

Echtscheidingsbemiddeling

Als u gaat scheiden staat de wereld op z'n kop. In een emotioneel zware tijd moeten veel zaken worden geregeld.
 
De financiële afwikkeling van de scheiding is vaak complex.
De wijze waarop bezittingen worden verdeeld hangt mede af van de financiële consequenties. Maar juist deze zijn niet eenvoudig te overzien omdat het overzicht ontbreekt.
 
Stappenplan (afhankelijk van situatie):
Financieel
1. inventariseren van inkomen, vermogen, pensioenvoorzieningen en overige inkomensverzekeringen, analyse huwelijksvoorwaarden.
2. inventariseren van wederzijdse wensen en randvoorwaarden met betrekking tot de financiële afwikkeling.
3. verdeling van vermogen
4. vaststellen van alimentatie voor partner
5. vaststellen van alimentatie voor kinderen
6. omgangsregeling met kinderen
7. pensioenverevening
 
Juridisch, bij gezamenlijk optreden
1. vastleggen afspraken in convenant
2. bekrachtiging convenant door advocaat
3. gezamenlijk verzoek tot echtscheiding indienen bij rechtbank
 
In veel gevallen kan de afwikkeling bespoedigd worden als beide partijen samen aan tafel zitten bij één adviseur. Door bemiddeling kan een impasse veelal worden voorkomen.
Bovendien kunnen verschillen in fiscale positie benut worden.
 
KesCo beschouwt een echtscheiding als een reconstructie van de persoonlijke financiën. De gemeenschappelijke financiën moeten zodanig worden ontrafeld dat elk van de ex-partners weer verder kan gaan met zijn leven.
 
KesCo heeft ervaring in dit soort processen.