De directeur groot aandeelhouder

 

 

Als DGA wilt u optimaal gebruik maken van de fiscale mogelijkheden die de BV u biedt. Daarnaast bent u zelf verantwoordelijk voor inkomensvoorzieningen.

Financiële verantwoordelijkheden die aandacht, kennis en tijd verlangen.

KesCo is deskundig op dit gebied en helpt u de juiste keuzes maken.

 

 

Financiële onderwerpen waarmee u als DGA te maken heeft

Beloning
Overtollige liquiditeiten
Pensioenopbouw
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Juridische structuur
 
 

Beloning

Salaris, pensioen, dividend, welke beloningsvorm en/of -combinatie is optimaal in uw situatie?
Het gaat om het zoeken naar een optimum van fiscale mogelijkheden en dit aanpassen aan uw persoonlijke wensen en doelstellingen.
 
 

Overtollige liquiditeiten

Wat te doen met overtollige liquiditeiten in de BV? Een vermogensbeheervraagstuk waarbij tal van aspecten spelen. Afhankelijk van het bestedingsdoel kunt u ze In de BV handhaven danwel overdragen naar privé.
Voor de overdracht naar privé bestaan diverse mogelijkheden. Uitkeren als dividend? Of lenen aan uzelf als aandeelhouder? 
 
 

Pensioenopbouw

Pensioen opbouwen in eigen beheer? Welke vermogensbeheeruitganspunten gelden in uw situatie?
Het partnerpensioen verzekeren?
Of de gehele pensioentoezegging verzekeren?
Of is verdere pensioenopbouw voor u fiscaal eigenlijk helemaal niet interessant? Waarom zou u dan flexibiliteit inleveren?
Misschien "gewoon" vermogen in privé opbouwen?
KesCo helpt u de juiste keuze te maken en begeleidt u bij de uitvoering.
 
 

Arbeidsongeschiktheidsvoorziening

Hoeveel moet u verzekeren, welke eigen risicotermijn is verantwoord en tot wanneer moet u zich verzekeren?
Een zorgvuldige berekening afgestemd op uw persoonlijke financiële situatie loont de moeite, want de premies zijn fors.
 
 

Juridische structuur

Welke ondernemingsstructuur biedt voor uw de meeste voordelen?
Biedt uw BV wel de voordelen die u er steeds in zag?
Een holdingsstructuur ter voorbereiding op overdracht of samenwerking?
Of terug naar de eenmanszaak na dalende resultaten?
Bij de keuze voor een juridische structuur gaat het om heden en toekomst, juridische, fiscale en financiële belangen.