In de pers

Angela van Kester als Cash Coach in Libelle

 
In 2009-2010 trof u Angela gedurende een bepaalde periode wekelijks als de Cash Coach in Libelle.
De behandelde onderwerpen:

 
9-2010: Mijn moeder wordt 65. Omdat ze haar baan veel te leuk vindt, wil ze langer doorwerken. Betekent dit dat ze geen AOW ontvangt?
Als je moeder AOW heeft opgebouwd, dan ontvangt ze AOW vanaf 65-jarige leeftijd, ongeacht overige inkomsten. De verhoging van de AOW-leeftijd gaat pas in vanaf 2020. Vanaf 65-jarige leeftijd dalen de belastingtarieven in de laagste schijven, omdat geen AOW-premie meer is verschuldigd. Ook een aantal heffingskortingen dalen. Het nettosalaris kan daardoor wijzigen. Hoe dat voor je moeder uitpakt, is afhankelijk van de hoogte van haar jaarsalaris. De kans is wel groot dat haar werkgever en de Sociale Verzekerings Bank onvoldoende belasting inhouden, waardoor je moeder na afloop van het jaar belasting moet bijbetalen.
 
8-2010: Moet ik een spaarverzekering afsluiten voor onze kinderen?
Bij een spaarverzekering spaar je tegen een periodieke premie een vast bedrag op einddatum. Er kan een bedrag bij vooroverlijden worden verzekerd. Het nadeel is de beperkte flexibiliteit. Tussentijdse opnamen en tijdelijk meer of minder sparen is niet of tegen extra kosten mogelijk. Omdat de kosten bij dergelijke producten hoog zijn, is het te behalen rendement niet aantrekkelijk. Het enige voordeel van een dergelijke verzekering is dat een bepaalde spaardwang bestaat en het tussentijds uitgeven belemmerd wordt. Maar als u zelf voldoende discipline hebt, kunt u beter gewoon op een bank- of beleggingsrekening sparen.
 
7-2010: Is het verstandig om een credit card aan te vragen.
Met een creditcard kun je aankopen doen zonder dat je contant geld op zak hebt. Handig voor op vakantie of voor internetaankopen. De aankopen zijn bovendien vaak verzekerd. Als er niet wordt geleverd, krijg je je geld terug. Het is wel raadzaam om voldoende geld op de bank te hebben staan. Met een creditcard koop je namelijk op krediet en je betaalt een hoge rente over openstaande saldi. Ook geldt vaak een jaarbijdrage. Als je er verstandig mee omgaat, kan een creditcard een prettig betaalmiddel zijn.
 
6-2010:  Ik wil graag een nieuwe keuken. Ik vraag me af of ik hiervoor een lening zal afsluiten?
Door te lenen houd je je spaargeld. Maar de afsluitkosten van een lening kunnen relatief hoog uitpakken. Als extra kan worden geleend binnen de huidige hypotheekinschrijving bespaart u notariskosten. Anders heb je een tweede hypotheek nodig waarvoor de bank meestal een renteopslag in rekening brengt. De jaarlijkse prijs van de lening is het verschil tussen de netto – aftrekbare - rente op de lening en het te derven rendement op spaargeld. Door te lenen blijft het spaargeld flexibel beschikbaar voor andere doeleinden zoals bijvoorbeeld aanvulling op het pensioen. Raadpleeg een financieel planner voor persoonlijk advies.
 
5-2010: Na alle negatieve informatie over pensioenfonsen vraag ik me af hoe ik het best een pensioen kan opbouwen.
Een probleem is dat inzicht ontbreekt in het rendement op betaalde premies, beleggingswijze en de kosten. Geld in een pensioenfonds is niet flexibel beschikbaar, spaargeld wel. Pensioen opbouwen via pensioenfondsen kan fiscaal aantrekkelijk zijn als de premie in aftrek wordt gebracht tegen een hoog tarief en de uitkering wordt belast tegen een laag tarief. Pensioenuitkeringen zijn levenslang of je nu 70 wordt of 110. Of (extra) pensioenopbouw via een pensioenfonds voor u aantrekkeljik is, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.
 
4-2010: Mijn man en ik gaan scheiden. We hebben twee kinderen van 8 en 10. Hoeveel alimentatie kan ik vragen?
Voor partners en kinderen gelden verschillende alimentatie richtlijnen. De hoogte en duur kunnen jullie in onderling overleg bepalen. Als dat niet lukt, beslist de rechter. De alimentatie voor uw minderjarige kinderen wordt altijd getoetst door de rechter. Uitgegaan wordt van de kosten van u en van uw kinderen. De rechter kijkt vervolgens naar wat uw ex-man kan opbrengen en wat u zelf kan bijdragen. De rechter toetst de redelijkheid van de bedragen. Misschien zou u zelf (meer) kunnen gaan werken, of kunt u de gezinsuitgaven verlagen door goedkoper te gaan wonen. Kijk voor meer informatie op www.postbus51.nl.
 
3-2010: Is het slim om zo snel mogelijk onze hypotheek af te lossen?
Dat hang er vanaf. Vraag eerst aan de financier of je boetevrij kan aflossen. Als je vervolgens de hypotheek aflost, bespaar je hypotheekrente, maar ontvangt je minder belasting terug. Bereken of de besparing groter is dan de gemiste rente van het voor aflossing gebruikte spaargeld. Aflossing maakt ook minder flexibel, omdat je niet meer over dat geld kan beschikken. Als je een lage hypotheek hebt, is het belastingtechnisch juist aantrekkelijk om af te lossen, omdat de rente niet aftrekbaar is. Lagere maandlasten maken je minder kwetsbaar bij inkomensdaling, bijvoorbeeld door werkloosheid. Weeg alles dus goed af!
 
2-2010: Hoeveel moet ik verzekeren voor het geval ik kom te overlijden? 
“Dat hangt van een aantal factoren af: hoeveel betaal je mee aan de gezinsuitgaven? Is jouw inkomen meegerekend voor de hypotheek? In veel pensioenen die via een werkgever worden opgebouwd, zijn de partner- en wezenpensioen al meeverzekerd. Zoek dit uit en bereken of eventuele tekorten na het overlijden kunnen worden aangevuld met spaargeld of beleggingen. Misschien is er al een overlijdensuitkering meeverzekerd in een spaar- of beleggingshypotheek? De optelsom van al deze punten is de basis van het te verzekeren bedrag. Bedenk dat een gemiddelde uitvaart al € 5750,- kost. Een standaard antwoord is er helaas niet, ga naar een financieel planner voor persoonlijk advies.”
 
------------------------
49-2009:  Kinderopvang slurpt een groot deel van mijn salaris op. Moet ik wel blijven werken?
Bij deze keuze spelen financiën in meerdere opzichten een belangrijke rol. Zoek uit of uw nettojaarinkomen en alle kosten goed zijn becijferd. Een tweede gezinsinkomen wordt belastingtechnisch op verschillende manieren aantrekkelijk gemaakt. Hebt u de kinderopvangtoeslag wel aangevraagd? Kijk ook vooruit. Een tweede inkomen maakt de financiële situatie van het gezin minder kwetsbaar. Bedenk dat herintreden na volledig stoppen ook lastig kan zijn. Daarbij komt dat kinderen de kinderopvang meestal erg leuk vinden. Tegenover dit alles staat dat werken uw vrijheid beperkt. Dat verlangt flexibiliteit van alle gezinsleden. Weeg alles af voor de juiste keuze.
 
48-2009: De contributie van mijn tennisvereniging is in vijf jaar tijd met € 80 verhoogd. Mag dit?
“Een algemeen antwoord heb ik niet. De wijze waarop de contributie moet worden vastgesteld, is namelijk geregeld in de verenigingsstatuten. Meestal wordt dit tijdens de algemene ledenvergadering aangekaart. Het bestuur doet een voorstel en licht dit toe. Na eventuele discussie wordt vervolgens na een stemming een besluit genomen. Kortom: de leden beslissen zelf over contributieverhogingen. Een verhoging van € 80,- vind ik erg hoog, maar het is misschien nodig om een investeringen te kunnen doen zoals nieuwe baanverlichting of een tekort weg te werken. Vraag anders het bestuur om een toelichting.”
 
47-2009: Is het verstandig om van mijn ouders € 20.000 te lenen voor ons huis? En hoe werkt het dan met de rente?
Angela van Kester: “Gemiddeld wordt 25-33% van het inkomen aan wonen uitgegeven. Een huis kopen met relatief hogere woonlasten vind ik onverstandig. Vooruitlopend op een verwachte inkomensstijging kan aankoop met een lening van de ouders een optie zijn. Ik adviseer het dan wel zakelijk te benaderen en alles schriftelijk vastleggen, zeker als er broers/zussen zijn. Rente betalen kan fiscaal aantrekkelijk zijn. De rente is voor jou aftrekbaar en voor je ouders onbelast. Zij kunnen (een deel van) de rente onbelast terugschenken. Vraag een onafhankelijk
financieel planner voor meer informatie.
 
46-2009: Mijn broer en ik hebben ruzie over de erfenis van mijn vader. Hij eist bepaalde spullen op. Kan dit zomaar?
“Nee, dit kan alleen als in het testament of een codicil staat dat hij ze mag hebben. Als jullie beginnen met bezittingen te verdelen, moet iedereen het er unaniem mee eens zijn. Maar eerst moet de nalatenschap worden gewaardeerd en moeten schulden en successierechten zijn voldaan. Uw broer heeft vervolgens, na uw instemming, recht op zijn erfdeel, of in geld of in goederen. Als jullie er samen niet uitkomen, kan een mediator of zelfs de rechter helpen.”
45-2009: Mijn dochter van 14 wil kleedgeld, is dat verstandig? 
“Ja, doen! Uw dochter geeft aan daar aan toe te zijn. Zo kan ze met geld leren omgaan. Bepaal samen een reëel maandbudget, het Nibud adviseert een minimum van € 40,- per maand. Leg uit dat sparen nodig zal zijn voor grote uitgaven zoals schoenen of merkkleding. Geef niet toe als ze aanklopt omdat haar budget op is, maar begeleid haar bij haar keuzes. Misschien dat haar oude jas nog een jaartje meekan. Stel de hoogte van het bedrag zelf samen, dat heeft als voordeel dat u precies weet hoeveel u voor haar kleding uitgeeft. Evalueer na een paar
maanden of ze uitkomt met het bedrag.”