Persoonlijke financiële planning  - Benodigde gegevens

Om u goed van dienst te kunnen zijn, is het van belang een beeld te vormen van uw huidige financiële situatie.
Hieronder treft u een lijst met relevante gegevens. 
 

INVULLIJST

Personalia *
Naam en voorletters
Geboortedatum
Naam en voorletters partner
Geboortedata partner
Naam en voorletters kinderen
Geboortedata kinderen
Adres, postcode en woonplaats
Telefoonnummers
Emailadres
Beroep van client en partner
 
Namen en eventuele adressen van uw adviseurs
Bankier(s)
Belastingadviseur
Accountant
Verzekeringsadviseur
Notaris
Andere adviseurs 
 
 

RELEVANTE GEGEVENS (Benodigde documenten)

Huidige netto inkomenspositie van u en uw partner

 • De meest recente aangifte inkomstenbelasting, plus indien sindsdien gewijzigd een update van:
 • Salaris
 • overige inkomsten
 • auto van de zaak
 • premies arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • aftrekbare premies lijfrenten
 • alimentatiebetalingen/-ontvangsten (convenant)
 • giften en overige aftrekposten
 • Rente- en/of dividendinkomsten
 • Rentelasten buiten de hypotheekrente voor de woning

 

Inkomensaanspraken van u en uw partner (gewenste documenten)

 • Pensioenrechten (polisbladen e/o jaaropgaven)
 • Lijfrenteverzekeringen (polisbladen e/o recente waardebepaling)
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering (polisbladen)

 

Uitgaven

 • Huidige consumptieve gezinsbehoefte per jaar.
 • Consumptieve gezinsbehoefte per jaar na pensioendatum (extra uitgaven voor hobby’s en reizen)

 

Bedrijfsgegevens

 • Meest recente jaarrekening van uw onderneming
 • Overzicht van de juridische structuur en de eigendomsverhoudingen
 • Activiteiten van uw onderneming
 • Overzicht van privé schulden aan en vorderingen op uw onderneming
 • Pensioenbrief
 • Toekomstplannen / -verwachtingen

 

Actuele vermogenspositie van u en uw partner (gewenste documenten)

 • Woning
 • Actuele marktwaarde
 • Hoogte, looptijd, rente en einddatum rentevastperiode van de hypothecaire geldlening
 • Aan hypotheek gekoppelde levensverzekering
 • WOZ-waarde
 • Bovenstaande gegevens betreffende een eventuele tweede woning
 • Effectenportefeuille(s) en spaargelden
 • Vermogen opgebouwd in spaarverzekeringen (polisbladen)
 • Schulden met de condities waartegen de leningen zijn gesloten en het doel
 • Vermogen van kinderen

 

Erfrechtelijke positie

Huwelijkse voorwaarden, samenlevingsovereenkomst of partnerovereenkomst

Testament van u en uw partner

Eventuele schenkingen die u in het verleden heeft gedaan

 

Familie en vermogen

Is er uit de familie nog vermogen te verwachten, bijvoorbeeld in de vorm van een erfenis of schenkingen?

 

Wensen, doelstellingen en actuele vragen

 • Concrete vragen
 • Welke wijzigingen zijn er de nabije toekomst te verwachten in uw persoonlijke financiële situatie?
 • Wat zijn uw financiële doelstellingen op korte en lange termijn?

 

CONSUMPTIEVE BEHOEFTE (hulpmiddel bij in kaart brengen)

 
maand
jaar
Wonen
- hypotheekrente
- gemeentelijke belastingen
- hoogheemraadschap
- water
- electra
- verzekeringen
- onderhoud
- inventaris
 
 
 
Levensonderhoud
- boodschappen
- krant
- telefoon
- overige abonnementen
- overig
 
 
 
Kleding
 
 
 
Ontspanning:
- Vakanties
- Uitgaan /sport
 
 
 
Studie
 
 
 
Verzekeringen:
- Overlijden
- Arbeidsongeschiktheid
- Sparen/beleggen
- Schade
 
 
 
Gezondheidszorg:
- Verzekeringspremie
- Kosten voor eigen rek.
 
 
 
Vervoer
- vaste kosten auto
- variabele kosten auto
- openbaar vervoer
- overig vervoer
 
 
 
Overig
 
 
 
Totaal